Tarieven

Administratief Beheer

Huurgegevens invoeren in Bloxs
Huurcontracten digitaliseren in Bloxs
Maandelijks controleren huurbetalingen
Verwerken huurbetalingen in Bloxs
Doorstorten huurontvangen eigenaar
Betalingsherrinnering sturen huurder
Starten incasso procedure
Huurverhogingen / indexeringen
Up-to-date houden gegevens huurders
Afrekening stook- / servicekosten
Rapportering expiratie en herzieningen
Check bestaande verzekeringen
Huurfacturering
Verzorging financiele rapportagesTechnisch beheer

Afsluiten en beoordelen van onderhouds- en servicecontracten
Contactpersoon voor huurders en onderhoudscontractanten
Registreren klachten
Kleinere klachten/reparaties afhandelen beneden EUR 500
Grotere klachten/reparaties vanaf EUR 500 in overleg eigenaar
Coordineren onderhoudsopdrachten
Controle op de uitvoering van service en planmatig onderhoud
Dossiervorming mbv fotorapportage uitvoering van service en planmatig onderhoud

Opstellen MeerjarenOnderhoudsPlan (MjOP)
Bouwmanagement en begeleiding o.a.
-Verbouwingen
-Uitbreidingen
-Revitalisaties
-Renovaties
(Huur-)Mutatieonderhoud
€ 500,00

Offerte
Offerte
Offerte
Offerte
Offerte
Commercieel Beheer*

Verrichten van inspectie bij mutatie en inspectierapporten opstellen
Overleg eigenaar mutatie-/reparatieonderhoud
Uitvoeren mutatie-/reparatieonderhoud
Professionele vastgoedfotografie (tot 25 foto's)
Professionele 2D plattegronden
Opstellen aanbiedingstekst t.b.v. online adverteren
Advertentie plaatsen op Funda
Advertentie plaatsen op Marktplaats
Advertentie plaatsen op Kamernet
Afhandelen advertentiereacties
Bezichtigingen tot maximaal 2 dagen
Extra bezichtiging Amsterdam tot 15 km
Extra bezichtiging buiten Amsterdam tot 75 km
Verzamelen benodigde gegevens huurder
Opstellen huurovereenkomst en bijlagen
Uitgebreide woningoplevering met foto's en rapportage


* Geldt voor binnen Amsterdam. Daarbuiten gelden andere tarieven
*** Genoemde bedragen zijn exclusief btw
*** Percentages worden berekend over de maandelijkse netto huur
Offerte
€ 250,00
€ 50,00

€ 200,00
€ 50,00
€ 25,00


€ 100,00
€ 150,00