Skip to main content

Huur & Betalen

Lees alle informatie omtrent uw huur en betalingen.

Heeft u al ingelogd in het Findex huurders portaal?

Regel al uw woon- en huurzaken eenvoudig online.

Opbouw huurprijs

De huurprijs van uw huurwoning bestaat uit de kale huur, vermeerderd met een voorschot servicekosten. De kale huur is de premie die u betaalt voor het gebruik van de huurwoning en is vastgesteld bij aanvang van de huur. Samengevat betreft uw totale maandelijkse huur een opsomming van de kale huur en de servicekosten.

Huurverhoging

Jaarlijks zal op 1 juli een huurverhoging worden doorgevoerd op basis van de huurprijs wijziging overeengekomen in uw huurcontract. Findex Vastgoedbeheer is wettelijk verplicht het nieuwe huurbedrag 2 maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging aan u te vermelden. Deswege ontvangt u voor 1 mei van het betreffende jaar een brief met de huurverhoging.

Betaling

Vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst heeft u een betalingsverplichting bestaande uit de huurprijs al dan niet aangevuld met extra kosten beschreven in uw contract. De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd, dit betekent dat u de betaling van de huur steeds dient te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft.