Skip to main content

Huur opzeggen

Lees hier alle relevante info voor huurders

Huuropzegging

Heeft u een andere woning en wilt u graag de huur opzeggen? De opzegtermijn bedraagt één maand, gelijk aan de duur van de betaal periode. Bent u bijvoorbeeld van plan om op 1 september te vertrekken, dan dient u uiterlijk eind juli van datzelfde jaar, maar maximaal 3 maanden van te voren de huur schriftelijk op te zeggen.

De huur dient opgezegd te worden door middel van een aangetekende brief welke door alle huurders moet wordt ondertekend, daarnaast vragen wij ter confirmatie een e-mail te sturen. Op de contact pagina op deze website staan de contactgegevens voor zowel de aangetekende brief als het e-mail adres.

Ten alle tijden is de huurder zelf verantwoordelijk voor de huuropzegging, dat wil zeggen dat u zelf zorg dient te dragen dat wij de opzegging in goede orde ontvangen. Na ontvangst van uw huuropzegging krijgt u binnen enkele werkdagen een bevestiging van de opzegging. Tevens ontvangt u bericht over de voor- en eindinspectie en sleuteloverdracht.

Controle en oplevering

Findex Vastgoedbeheer verwacht redelijkerwijs dat de huurder de woning aan het einde van de huurovereenkomst of het einde van het gebruik van de woning leeg en ontruimd, vrij van gebruik en gebruiksrechten, behoorlijk schoongemaakt en onder afgifte van alle sleutels, keycards e.d. aan verhuurder op te leveren.
Als huurder bent u verplicht alle zaken die door u in, aan of op de woning zijn aangebracht of door u van de voorgaande huurder of gebruiker zijn overgenomen op eigen kosten te verwijderen. Tevens bent u verantwoordelijk voor de door de verwijdering van schilderen, kasten, spiegels etc. toegebrachte schade aan muren en plafond herstellen, de niet behangen wanden en plafonds in de kleur wit opleveren.

Eindafrekening

De eindafrekening ontvangt u (indien van toepassing) wanneer de huurovereenkomst is beëindigd en u de woning heeft verlaten. De eindafrekening betreft een overzicht van eventuele teruggave zoals de waarborgsom of kosten ten gevolge van niet juiste oplevering van de woning.