Skip to main content

Service & aansprakelijkheid

Lees alles over service en aansprakelijkheid.

Servicekosten

De servicekosten bedragen een vergoeding voor de overige zaken en diensten die geleverd worden in verband met de bewoning van het gehuurde, dit bedrag komt bovenop de kale huur van uw woning. De servicekosten zijn in de huurovereenkomst opgenomen en betreffen een voorschot dat jaarlijks achteraf verrekend wordt.

Aansprakelijkheid

Wij vertrouwen er op dat u met plezier in uw woning woont, toch kunnen er omstandigheden voordoen waardoor uw woongenot niet optimaal is. Wij zullen er alles aan doen om uw woning in goede staat te houden, echter heeft u als huurder ook verantwoordelijkheden en een eigen risico.
Het kan voorkomen dat er schade aan uw woning ontstaat, te denken aan bijvoorbeeld water- en brandschade. Met een inboedel- en wettelijk aansprakelijkheidsverzekering kunt u deze risico’s (grotendeels) afdekken. Afhankelijk van de aard en omvang van de schade wordt vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de kosten, dit verschilt per schadegeval. In beginsel is schade aan vloeren, muren, plafonds, deuren en sanitair het risico van de huurder, een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering zal het risico minimaliseren. Uw woning is door Findex Vastgoedbeheer verzekerd tegen storm-, water- en brandschade die niet door uw toedoen veroorzaakt wordt.